Modernere IT

Met onze hulp verandert de afdeling waar uw software wordt ontwikkeld in een moderne organisatie: een organisatie waarin uw medewerkers beter gedijenen in rap tempo hoogwaardige software produceren.

 • Zit uw product nog vol legacy code? Verloopt onderhoud hierdoor moeizaam en is het lastig om nieuwe onderdelen toe te voegen?

   

 • Wordt er vanuit de business gevraagd om een kortere time-to-market, maar lukt dat niet vanwege de systeemarchitectuur en kwaliteit van uw code?

   

 • Hebt u niet de kennis en vaardigheden in huis om uw aanbod uit te breiden met de nieuwste technologieën?

   

Wij hebben bovenstaande situaties al bij talloze bedrijven gezien. Dankzij onze hulp is de IT-afdeling van die bedrijven veranderd in een goed geoliede machine met nieuwe technologieën.

Herkent u zich in een van deze situaties? Laat het ons weten. We helpen u graag.

Hoe we te werk gaan

01

Eerst nemen we uw afdeling zorgvuldig onder de loep. Daarbij kijken we naar de technologie, uw processen en de vaardigheden van uw medewerkers

02

Daarna stellen we een advies op dat we samen met u bespreken om tot een aanpak te komen

03

Vervolgens zetten we onze beste specialisten bij u aan het werk. Zij zetten veranderingen in gang op de eerdergenoemde punten: technologie, processen en vaardigheden. Zo laten we uw IT-afdeling beter functioneren dan ooit tevoren

Elk bedrijf is anders. Daarom zijn niet al deze punten van toepassing op uw situatie. Voor een goed advies hebben we meer informatie nodig over uw bedrijf, maar hier vindt u alvast een algemene lijst met dingen die wij voor u kunnen doen. Negeer de punten die niet relevant zijn.

04

Wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

05

Technologie

 • Aan de hand van uw zakelijke doelstellingen brengen we een hoogwaardige systeemarchitectuur tot stand voor uw product(en). Hierbij gebruiken we moderne technieken (microservices, hexagonale architectuur, reactieve systemen, etc.)
 • Wij refactoren uw huidige architectuur gaandeweg richting de beoogde vorm en leveren daarnaast de deliverables uit uw roadmap op.
 • Wij refactoren code volgens de best practices (SOLID, Domain Driven Design, OO-patterns, functional streams, etc.) en zorgen ervoor dat uw bedrijfslogica altijd duidelijk tot uitdrukking komt in de code.
 • Wij introduceren technologieën, handelingskaders en tools die op uw situatie zijn afgestemd
 • Wij implementeren moderne schema's voor geautomatiseerd uitrollen op basis van Docker, Kubernetes, Ansible, etc.
 • Wij introduceren geïntegreerde monitoring- en logboekanalysesystemen over het hele platform

Processen

 • Wij introduceren een efficiënt proces voor het opdelen van user story's in taken. Zo kunnen verschillende mensen gelijktijdig aan deze taken werken en een story vervolgens als team opleveren.
 • Wij garanderen code van hoge kwaliteit dankzij een soepel codebeoordelingsproces dat het tempo van oplevering niet in de weg staat
 • Wij breiden uw ontwikkelingsproces uit met geautomatiseerde tests volgens de TDD-methode of via tests na het programmeren
 • Wij stellen teams voor deliverables samen, die klantgericht end-to-endproducten opleveren voor de verschillende technische componenten
 • Wij introduceren pair programming

Mensen

 • Laat uw mensen trots worden op hun werk doordat ze echte vaklui worden
 • Onze engineers coachen die van u op de werkvloer en werken met hen samen aan nieuwe onderdelen
 • Uw engineers leren de benodigde tijd inschatten, plannen en met deadlines omgaan
 • Uw medewerkers krijgen plezier in het aanhoudend optimaliseren en bijleren

Alles draait om verandering

Verandering is nooit makkelijk. Het moet zorgvuldig worden uitgestippeld om het gewenste resultaat te bereiken.

Dit begrijpen we maar al te goed en daarom worden veranderingen bij zo’n proces altijd op uw belangen afgestemd. Daarbij hebben we aandacht voor uw bedrijf, uw mensen en de voordelen voor u op de lange termijn.

Betrokkenheid

Al hebt u de allerbeste tools, frameworks, processen en technologie in huis: ze zijn waardeloos als ze de mensen van uw organisatie worden opgelegd om te gebruiken. We geloven dan ook in eensgezindheid en doen altijd ons best om met de betrokkenen overeenstemming te bereiken over alle aspecten van een verandering: van de algemene doelstellingen en de planning tot de details van de technische implementatie.

Onze specialist legt uw team verschillende oplossingen voor een bepaald probleem voor en zet vervolgens de voors en tegens van elke optie op een rij. Vervolgens leiden we de discussie in goede banen tot er samen met uw team een beslissing is genomen. Ten slotte gaan onze mensen binnen uw team aan de slag om de verandering te realiseren.

Het juiste tempo

In de kern gaat het er bij een veranderingsproces om dat er op een andere manier gewerkt gaat worden. Dat lijkt een open deur, maar het is belangrijk om te beseffen dat ‘anders gaan werken’ heel wat gevolgen heeft voor de betrokkenen. Er komen nieuwe technologieën, een nieuwe architectuur of nieuwe programmeerconcepten, of het ontwikkelen van software krijgt een andere invulling. Dat vergt veel van uw mensen, waaronder andere gewoonten en een andere mindset. We stemmen het tempo en de vorm van de veranderingen dan ook af op het team als geheel en de afzonderlijke medewerkers. Kortom: we staan in dienst van het team.

Transparantie en Communicatie

Wij zorgen ervoor dat alle afgesproken strategische doelen van de verandering aan iedereen worden gecommuniceerd. Ook geven we regelmatig terugkoppeling aan het leidinggevende team van uw bedrijf en aan andere betrokkenen. We brengen iedereen op de hoogte van de status van het veranderingsproces en van de kansen, risico’s en hindernissen die we zijn tegengekomen.

This site uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research. Clicking “Accept all Cookies” indicates you agree to the use of cookies on your device, which will give you the best possible browsing experience. You can manually edit your cookie settings by going to the Cookie Settings. You can find our Cookie Policy here.

Accept